dr inż. Valerjan Romanovski

Urodziłem się na Wilenszczyźnie w 1974 roku, w polskiej rodzinie. Od 1992 roku mieszkam w Polsce. Zmiany ustrojowe, rozpad ZSRR spowodowały przerwanie mojej edukacji. Na Litwie skończyłem technikum rolnicze i zdobyłem zawód technik weterynarii. Tęsknota za edukacją była nie do zniesienia, dlatego w 2009 roku rozpoczyna studia na SGGW w Warszawie, na wydziale Technologii Drewna. Na studiach mogłem rozwijać swoją pasję pracy w drewnie. Po 11 latach edukacji naukę kończę z tytułem naukowym doktora. Obecnie jestem specjalistą z zakresu technologii drewna oraz podłóg drewnianych.

Zawsze mnie fascynował ludzki umysł, jaki ma potencjał. Praca na ciałem i własnym umysłem pozwoliła zrealizować kilkanaście projektów sportowych oraz wypraw do Jakucji i Laponii. Część rekordów rowerowych była uznana przez siedzibę Guinessa. Ostatnio skupiam się na wpływie zimna na nasze ciało. Widzę pewną zależność, która pozwala osiągać w zimnie ponadprzeciętne rezultaty. Zależność polega na osiągnięciu równowagi pomiędzy umysłem a ciałem. Uzyskana równowaga pozwala nie walczyć z samym sobą, lecz współpracować ze swoim ciałem jaki i umysłem. W 2021 roku, 23 października pobiłem w Wilnie kolejny rekord Guinessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie ( Longest duration full body contact with ice), przekraczając czas pobytu 3 godzin. Zdobytym doświadczeniem uzyskanym podczas realizowania wszelkich wyzwań, dzielę się z osobami, które chcę świadomie obcować z zimnem.

Shopping Cart